Zaproszenie do składania ofert.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu zaprasza do składania ofert                na wykonanie:

Przebudowa utwardzenia terenu pełniącego funkcję placu handlowego wraz  z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: 98-200 Sieradz, Aleja Grunwaldzka, nr ewid. dz.248. obręb geod. 16

Dodatkowe informacje:

sprawy organizacyjne – Tadeusz Klucha –  tel. 512 364 507  (pn.-pt.  godz. 7:00 – 15:00)

sprawy projektowe – Ewa Bugajska – tel. 885 203 300  (pn.-pt.  godz. 8:00 – 15:00)

 

Termin składania ofert: 10.11.2017 r. 

Termin wykonania: 31.12.2017 r. 

Oferty należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa.

Załączniki:

Przedmiar: [download id=”1971″], [download id=”1973″], [download id=”1975″]

Projekt budowlany: [download id=”1977″]

Specyfikacja techniczna: [download id=”1979″]

Kosztorysy nakładcze: [download id=”1987″]; [download id=”1989″]; [download id=”1991″]