Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej

Kierownik

Marek Polowczyk

512-364-497

m.polowczyk@pksieradz.pl

Mistrz

Dariusz Skawiński

512-364-502

d.skawinski@pksieradz.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej- specjalizuje się w utrzymywaniu porządku na mieście: