Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej