Zaproszenie do składania ofert.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących robót:

  • Rozbiórka stołów targowych oraz utwardzeń terenu.

Lokalizacja: 98-200 Sieradz, Aleja Grunwaldzka, nr ewid. dz.248. obręb geod. 16

Dodatkowe informacje: tel. 512 364 507

 

Termin składania ofert: 16.10.2017 r. 

Oferty należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa.

Załączniki:

Przedmiar: [download id=”1951″]

Kosztorys nakładczy: [download id=”1954″]