Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik

Mateusz Szymala

502-209-840

m.szymala@pksieradz.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie spółki. Prowadzi sekretariat Zarządu, w tym kalendarz spotkań oraz bieżących spraw, rejestr Uchwał Zarządu oraz Zarządzeń Prezesa Zarządu, obsługę kancelaryjną dokumentów. Dział ten zarządza zasobami teleinformatycznymi Spółki. Administruje pomieszczeniami oraz sprzętem gospodarczym. Odpowiada za ciągłość dostaw mediów oraz rozliczanie ich zużycia. Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się utrzymaniem porządku, ładu i bezpieczeństwa na terenie Spółki. Wśród zadań Działu znajduje się również zaopatrzenie w zakresie gospodarki magazynowej, gospodarka środkami transportu, a także wynajem powierzchni.