Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Specjalista ds. administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie spółki. Prowadzi sekretariat Zarządu, w tym kalendarz spotkań oraz bieżących spraw, rejestr Uchwał Zarządu oraz Zarządzeń Prezesa Zarządu, obsługę kancelaryjną dokumentów. Opracowuje koncepcję polityki promocji i reklamy spółki. Odpowiada za ciągłość dostaw mediów oraz rozliczanie ich zużycia. Administruje pomieszczeniami i sprzętem gospodarczym spółki, dba o odpowiednie wyposażenie biur. Organizuje zaopatrzenie biurowe, gospodarcze i spożywcze. Zabezpiecza usługi telefoniczne dla spółki. Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem oc mienia.

Specjalista ds. gospodarczych

Grzegorz Kołodziejczyk

571-556-705

g.kolodziejczyk@pksieradz.pl

Specjalista ds. gospodarczych odpowiedzialny jest za prowadzenie gospodarki i ewidencji środków trwałych stanowiących wyposażenie gospodarcze i socjalne obiektów spółki. Realizuje dostawy materiałowe, rozlicza je i ewidencjuje. Prowadzi całą dokumentację taboru transportowego (przeglądy techniczne, naprawy, zużycie paliwa). Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem środków transportu. Sporządza sprawozdania i analizy z działalności transportu.