Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Oświadczenie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w związku z nieprawdziwym oraz obraźliwym wpisem na stronie Fb zamieszczonym przez pana Piotra Andrzejaka oświadcza, że pracownicy poruszają się pojazdem specjalnego przeznaczenia, odbierając odpady komunalne według podanego uprzednio do publicznej wiadomości harmonogramu. Naturalne jest, że proces odbioru odpadów z każdej posesji wymaga chwilowego zatrzymania pojazdu do odbiorów odpadów.

Przedsiębiorstwo Komunalne wzywa autora postu do publicznych przeprosin za używanie obraźliwych słów wobec pracowników spółki oraz do sprostowania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Jeśli autor postu dalej będzie powielać twierdzenie o naruszaniu przez pracowników spółki przepisów prawa, spółka podejmie stosowne działania zmierzające do ochrony jej dóbr osobistych.

W załączeniu zapis z kamer pojazdu, potwierdzający, że autor zarzutów wycofując samochód, którym się poruszał, uznał zasadność potrzeby zatrzymania pojazdu do odbioru śmieci w celu opróżnienia pojemników na odpady z danej posesji.

 

Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. wyrażają głęboki smutek i jednoczą się z najbliższymi Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej – Urszuli Rozmarynowskiej. Cześć Jej pamięci.

Ogłoszenie

W związku z reorganizacją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku, zakład przy ul. Kosynierów 1 w Sieradzu będzie zamknięty dla interesantów.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie.