Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

W celu zawarcia umowy prosimy o kontakt z panią Anną Pawełczyk

571-556-700

Obowiązuje od 01.07.2022r.

NazwaCena nettoVATCena bruttoOpłata
Czynsz za najem gruntu pod 
kioskiem (za 1m2 powierzchni)
11,312313,91miesięczna
Opłata eksploatacyjna za
stanowisko handlowe (za 1m2 powierzchni) pod kioskiem
0,57230,70dzienna
Rezerwacja miejsca
handlowego (stoły, place) za 1m2
powierzchni
6,15237,56miesięczna
Opłata eksploatacyjna za
stanowisko handlowe zadaszone
(za 1m2 powierzchni)
1,63232,00dzienna
Opłata eksploatacyjna za
stanowisko handlowe
niezadaszone (za 1m2)
1,20231,50dzienna
Najem lokalu11,222313,80miesięczna

Wniosek o zawarcie umowy (targowisko „TARGOWA”)


We wszelkich sprawach związanych z targowiskiem „Mój Rynek” prosimy kontaktować się z panią Agnieszką Domagałą 512-364-511

Cennik opłat na targowisku miejskim „Mój Rynek”

NazwaCena nettoVAT (23%)Cena bruttoOpłata
Opłata za korzystanie z boksu
handlowego o wymiarach
2 m x 2 m
279,5064,29343,79miesięczna
Opłata za korzystanie z boksu
handlowego o wymiarach 2 m x 2 m przez rolnika
(przy zastosowaniu 25% obniżki)*
209,6348,82257,85miesięczna
Opłata za korzystanie z pawilonu
handlowego o wymiarach 3 m x 3 m
670,80154,28825,08miesięczna
Opłata za korzystanie z pawilonu
handlowego o wymiarach 3 m x 3 m przez rolnika
(przy zastosowaniu 25% obniżki)*
503,10115,71618,81miesięczna
Opłata rezerwacyjna za miejsce
handlowe w części niezadaszonej o wymiarach
1 m x 1 m
11,182,5713,75miesięczna
Opłata rezerwacyjna za miejsce
handlowe w części niezadaszonej o wymiarach
1 m x 1 m przez rolnika (przy zastosowaniu 25%
obniżki)*
8,391,9310,32miesięczna
Opłata za miejsce handlowe w części
niezadaszonej o wymiarach 1 m x 1 m
2,730,633,36Dzienna
Opłata za miejsce handlowe w części
niezadaszonej o wymiarach 1 m x 1 m przez
rolnika (przy zastosowaniu 25% obniżki) *
2,050,472,52dzienna

* Obniżka w wysokości 25% dla rolników obowiązuje na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu targowiska
miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Jana Pawła II 32 w Sieradzu wprowadzonego uchwałą Nr VIII/52/2019
Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 2476).