Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Brygada remontowa

Brygada konserwacyjno-remontowa

Mirosław Owczarek, mistrz brygady

576-120-001

Ważne telefony

TELEFON ALARMOWY

112

Zgłaszanie awarii po 15

AWARIE po godz 1500

43 827 16 88

Awarie

Pogotowie Energetyczne

991

Pogotowie Ciepłownicze

43 826 69 09
(całodobowy)

Pogotowie Wodociągowo – Kanalizacyjne

800 499 494

43 828 62 00

Administracja

43 827 16 88

AWARIE w godz 700 – 1500

43 827 16 88