Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Brygada remontowa

Brygada konserwacyjno-remontowa

Mirosław Owczarek, mistrz brygady

576-120-001

Ważne telefony

TELEFON ALARMOWY

112

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

STRAŻ POŻARNA

998

POLICJA

997

STRAŻ MIEJSKA

986

Zgłaszanie awarii po 15

AWARIE po godz 1500

43 822 40 48

512-364-514

Awarie

Pogotowie Energetyczne

991

Pogotowie Ciepłownicze

43 826 69 09
(całodobowy)

Pogotowie Wodociągowo – Kanalizacyjne

800 499 494

43 828 62 00

Administracja

43 827 16 88

AWARIE w godz 700 – 1500

43 822 14 04