Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

O Spółce

Spółka nasza jest podmiotem gospodarczym, w 100% należącym do Gminy Miasto Sieradz.
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, jej władzami pozostają:
Właściciel – Gmina Miasto Sieradz, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sieradz
Rada Nadzorcza w składzie:
– Monika Wawrzyniak, przewodnicząca
– Lilla Forjasz, z-ca przewodniczącej
– Dariusz Skawiński, członek
– Izabela Wojtczyk, członek
– Iwona Błaszczyk, członek

Zarząd Spółki:
– Katarzyna Hess, prezes zarządu

Prokurenci:
– Tadeusz Klucha, dyrektor
Ilona Mieszkalska

Kierownicy Zakładów wchodzących w skład organizacyjny Spółki:

Główny Księgowy:
– Ilona Mieszkalska

Zakład Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej:
– Marek Polowczyk, kierownik
– Mirosław Banaś, zastępca kierownika

Administracja cmentarza komunalnego:
– Paweł Armanowski,  kierownik

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
– Renata Kikowska, kierownik
– Lidia Świniarska, zastępca kierownika

Zakład Pomocniczy:
– Andrzej Sroczyński, kierownik

Dział Księgowości I Służby Pracowniczej:
– Anna Kubiak, kierownik