Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

O Spółce

Spółka nasza jest podmiotem gospodarczym, w 100% należącym do Gminy Miasto Sieradz.
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, jej władzami pozostają:
Właściciel – Gmina Miasto Sieradz, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sieradz
Rada Nadzorcza w składzie:
– Monika Wawrzyniak, przewodnicząca
– Lilla Forjasz, z-ca przewodniczącej
– Agnieszka Domagała, członek
– Izabela Wojtczyk, członek
– Justyna Krawczyk, członek

Zarząd Spółki:
– Katarzyna Hess, prezes zarządu

Prokurenci:
– Mirosław Banaś, dyrektor prokurent
Ilona Mieszkalska prokurent

Kierownicy Zakładów wchodzących w skład organizacyjny Spółki:

Główny Księgowy:
– Ilona Mieszkalska

Zakład Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej:
– Marek Polowczyk, kierownik

Zakład Gospodarki Odpadami
– Klaudia Filipczak, p.o kierownika

Zakład Administracji Cmentarza Komunalnego:
– Paweł Armanowski,  kierownik

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
– Lidia Świniarska, kierownik

Dział Księgowości, Kadr i Płac:
– Anna Kubiak, kierownik