Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Zakład Oczyszczania i Zieleni Miejskiej

Zakład Oczyszczania i Zieleni Miejskiej – realizuje zadania związane z gospodarką odpadami, utrzymaniem czystości i pielęgnacją terenów zielonych, w ramach umów pozyskanych przez Spółkę.

Głównym zadaniem Zakładu Oczyszczania i Zieleni Miejskiej jest odbiór odpadów komunalnych, a także utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach, placach i terenach zielonych. Odpady zbierane są transportem specjalnym – śmieciarkami bezpylnymi, na podwoziach aut Scania / Volvo / Man / Mercedes / Renault  z zabudową Ekocel o pojemnościach 14 – 24 m3.
Oczyszczanie ulic, chodników, placów odbywa się za pomocą zamiatarki jezdniowej Johnston (ulice i duże place) oraz 2 zamiatarki chodnikowe Bucher CityCat 2000. W innych, trudno dostępnych miejscach stosujemy dmuchawy, odkurzacze plecakowe oraz tradycyjne szczotki ręczne.
ZOiZM posiada wykwalifikowanych pracowników zieleni. Doradzimy, przygotujemy i wykonamy praktycznie każdy projekt klienta lub jeśli trzeba zaprojektujemy sami sposób zagospodarowania terenów zielonych. Posiadamy i obecnie na bieżąco odnawiamy posiadane środki techniczne z zakresu zieleni. Przyjmiemy również zlecenia na koszenie i obkaszanie rozległych terenów, kosiarką samozbierającą Amazone.

Pliki do pobrania

Kontenery

Sieradz

  1. Zgłoszenie podstawienia kontenera na drobne odpady budowlane i rozbiórkowe (nieodpłatnie).
  1. Zlecenie podstawienia kontenera (odpłatnie).

Gmina Sieradz

  1. Zlecenie podstawienia kontenera na drobne odpady budowlane i rozbiórkowe (nieodpłatnie).

Punkt obsługi klienta

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się    w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102  i jest czynny od 7:30 do 15:30.

W ramach Punktu Obsługi Klientów Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o. o. realizuje następujące usługi:
a) sprzedaż pojemników na odpady,
b) przyjmowanie zgłoszeń na utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
c) wydawanie worków przeznaczonych do segregacji odpadów,
d) wydawanie kodów kreskowych przeznaczonych na worki do segregacji odpadów,
e) wydawanie harmonogramów oraz informowanie o terminach odbioru odpadów,
f) przyjmowanie zgłoszeń uszkodzonych transponderów RFID (chipy),
g) bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie realizowanych usług,
h) przyjmowanie zgłoszeń o nowych pojemnikach do znaczenia transponderów RFID (chipy),
i) przyjmowanie zgłoszeń o przepełnionych pojemnikach na przeterminowane lekarstwa,
j) przyjmowanie zgłoszeń odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne, powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.