Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Zakład Gospodarki Odpadami

Zakład Gospodarki Odpadami– realizuje zadania związane z gospodarką odpadami w ramach umów pozyskanych przez Spółkę.

Głównym zadaniem Zakładu Gospodarki Odpadami jest odbiór odpadów komunalnych. Odpady zbierane są transportem specjalnym – śmieciarkami bezpylnymi, na podwoziach aut Scania / Volvo / Man / Mercedes / Renault  z zabudową Ekocel o pojemnościach 14 – 24 m3.

Pliki do pobrania

Sieradz

  1. Zgłoszenie podstawienia kontenera na drobne odpady budowlane i rozbiórkowe (nieodpłatnie).
  1. Zlecenie podstawienia kontenera (odpłatnie).

Cennik opłat za odbiór odpadów dla zabudowy niezamieszkałej (dotyczy klientów, którzy zawarli umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Sieradzu)

Obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Pobierz cennik

Punkt obsługi klienta

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się  w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102  i jest czynny od 7:30 do 15:30.

W ramach Punktu Obsługi Klientów Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o. o. realizuje następujące usługi:
a) sprzedaż pojemników na odpady,
b) przyjmowanie zgłoszeń na utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
c) wydawanie worków przeznaczonych do segregacji odpadów,
d) wydawanie kodów kreskowych przeznaczonych na worki do segregacji odpadów,
e) wydawanie harmonogramów oraz informowanie o terminach odbioru odpadów,
f) przyjmowanie zgłoszeń uszkodzonych transponderów RFID (chipy),
g) bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie realizowanych usług,
h) przyjmowanie zgłoszeń o nowych pojemnikach do znaczenia transponderów RFID (chipy),
i) przyjmowanie zgłoszeń o przepełnionych pojemnikach na przeterminowane lekarstwa,
j) przyjmowanie zgłoszeń odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne, powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.