Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Historia

--

1993

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102 powstała z dniem 1 stycznia 1993 roku w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sieradzu. Powstała w wyniku przekształcenia Spółka jest jednoosobową Spółką Gminy Miasta Sieradza.

1992

Z dniem 3 grudnia 1992 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego, z chwilą dokonania wpisu otrzymała osobowość prawną.

1989

Rok później przedsiębiorstwo przenosi swą siedzibę  z ul. Targowej 3c na ul. Armii Ludowej 102 (późniejsza ul. Wojska Polskiego).  Na starym miejscu zostaje jedynie Zakład Zieleni Miejskiej. Rozwija swą działalność warsztat, poszerzając zakres świadczonych usług o przeglądy techniczne.

1988

W roku 1988 Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich przejmuje Zakład Drogowy.

1985

W 1985 roku usamodzielnia się Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 

1978

Po dwóch latach Zakład Komunikacji Miejskiej usamodzielnia się.

1976

W roku 1976 następuje dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Powstaje Zakład Komunikacji Miejskiej, Sprzętu i Transportu. W końcu lata pierwszych sześć autobusów wyjeżdża na ulice miasta.

1972

W roku 1972 przedsiębiorstwo przechodzi pierwszą reorganizację. W wyniku fuzji  z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

1965

W roku 1965 uruchomiona zostaje działalność pogrzebowa (zakupiono karawan konny), działalność gazownicza oraz działalność taksówek bagażowych.

1962

W roku 1962 przedsiębiorstwo zaczyna świadczyć usługi taksówkami osobowymi. Punkt postoju znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. Działalność ta trwa zaledwie trzy lata przynosząc straty.

1960

W roku 1960 zakupione zostają pierwsze samochody do wywozu nieczystości stałych oraz jeden samochód asenizacyjny i polewaczka. Jednak większość prac transportowych wykonuje się jeszcze końmi.

1958
Rozpoczęcie działalności

Przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność 1 stycznia 1958 roku. Przedmiotem działalności był wówczas zarząd i konserwacja budynków mieszkalnych, zarząd łaźnią miejską i hotelem, zakładem oczyszczania miasta, ogrodem miejskim oraz na zlecenie Prezydium, obsługa urządzeń komunalnych w zakresie studni publicznych, ulic, placów i mostów, melioracji i grobownictwa wojennego.

1950
Początki

Początki przedsiębiorstwa sięgają lat 50-tych XX wieku, kiedy to uchwałą nr 86 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 października 1957 roku, powołane zostaje do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.