Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Historia

--

1993
1 stycznia

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102 powstała z dniem 1 stycznia 1993 roku w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sieradzu. Powstała w wyniku przekształcenia Spółka jest jednoosobową Spółką Gminy Miasta Sieradza.
1992
3 grudnia

Z dniem 3 grudnia 1992 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego, z chwilą dokonania wpisu otrzymała osobowość prawną.
1989
6 stycznia

Rok później przedsiębiorstwo przenosi swą siedzibę  z ul. Targowej 3c na ul. Armii Ludowej 102 (późniejsza ul. Wojska Polskiego).  Na starym miejscu zostaje jedynie Zakład Zieleni Miejskiej. Rozwija swą działalność warsztat, poszerzając zakres świadczonych usług o przeglądy techniczne.
1988
6 stycznia

W roku 1988 Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich przejmuje Zakład Drogowy.
1985
6 stycznia

W 1985 roku usamodzielnia się Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 
1978
6 stycznia

Po dwóch latach Zakład Komunikacji Miejskiej usamodzielnia się.
1976
6 stycznia

W roku 1976 następuje dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Powstaje Zakład Komunikacji Miejskiej, Sprzętu i Transportu. W końcu lata pierwszych sześć autobusów wyjeżdża na ulice miasta.
1972
6 stycznia

W roku 1972 przedsiębiorstwo przechodzi pierwszą reorganizację. W wyniku fuzji  z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
1965
6 stycznia

W roku 1965 uruchomiona zostaje działalność pogrzebowa (zakupiono karawan konny), działalność gazownicza oraz działalność taksówek bagażowych.
1962
6 stycznia

W roku 1962 przedsiębiorstwo zaczyna świadczyć usługi taksówkami osobowymi. Punkt postoju znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. Działalność ta trwa zaledwie trzy lata przynosząc straty.
1960
6 stycznia

W roku 1960 zakupione zostają pierwsze samochody do wywozu nieczystości stałych oraz jeden samochód asenizacyjny i polewaczka. Jednak większość prac transportowych wykonuje się jeszcze końmi.
1958
1 stycznia

Rozpoczęcie działalności

Przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność 1 stycznia 1958 roku. Przedmiotem działalności był wówczas zarząd i konserwacja budynków mieszkalnych, zarząd łaźnią miejską i hotelem, zakładem oczyszczania miasta, ogrodem miejskim oraz na zlecenie Prezydium, obsługa urządzeń komunalnych w zakresie studni publicznych, ulic, placów i mostów, melioracji i grobownictwa wojennego.
1950
22 października

Początki

Początki przedsiębiorstwa sięgają lat 50-tych XX wieku, kiedy to uchwałą nr 86 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 października 1957 roku, powołane zostaje do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.