Początki

Początki przedsiębiorstwa sięgają lat 50-tych XX wieku, kiedy to uchwałą nr 86 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 października 1957 roku, powołane zostaje do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.