Rozpoczęcie działalności

Przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność 1 stycznia 1958 roku. Przedmiotem działalności był wówczas zarząd i konserwacja budynków mieszkalnych, zarząd łaźnią miejską i hotelem, zakładem oczyszczania miasta, ogrodem miejskim oraz na zlecenie Prezydium, obsługa urządzeń komunalnych w zakresie studni publicznych, ulic, placów i mostów, melioracji i grobownictwa wojennego.