W roku 1960 zakupione zostają pierwsze samochody do wywozu nieczystości stałych oraz jeden samochód asenizacyjny i polewaczka. Jednak większość prac transportowych wykonuje się jeszcze końmi.