W roku 1988 Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich przejmuje Zakład Drogowy.