W 1985 roku usamodzielnia się Zakład Wodociągów i Kanalizacji.