Rok później przedsiębiorstwo przenosi swą siedzibę  z ul. Targowej 3c na ul. Armii Ludowej 102 (późniejsza ul. Wojska Polskiego).  Na starym miejscu zostaje jedynie Zakład Zieleni Miejskiej. Rozwija swą działalność warsztat, poszerzając zakres świadczonych usług o przeglądy techniczne.