Po dwóch latach Zakład Komunikacji Miejskiej usamodzielnia się.