W roku 1965 uruchomiona zostaje działalność pogrzebowa (zakupiono karawan konny), działalność gazownicza oraz działalność taksówek bagażowych.