W roku 1962 przedsiębiorstwo zaczyna świadczyć usługi taksówkami osobowymi. Punkt postoju znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. Działalność ta trwa zaledwie trzy lata przynosząc straty.