W roku 1972 przedsiębiorstwo przechodzi pierwszą reorganizację. W wyniku fuzji  z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.