Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Targowa 12”

Szczegóły w linku poniżej:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51a2fa5c-a764-4cca-8789-1820bca05b35