Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu zaprasza do składania ofert                na wykonanie:

Budowa utwardzenia terenu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej (wlz, oświetlenie terenu, zewnętrzna instalacja wodociągowa, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej).

Lokalizacja: 98-200 Sieradz, Aleja Grunwaldzka, nr ewid. dz.248/1 i 248/4.

Dodatkowe informacje:

sprawy organizacyjne – Tadeusz Klucha –  tel. 512 364 507  (pn.-pt.  godz. 7:00 – 15:00)

sprawy projektowe – mgr inż. Ewa Bugajska – tel. 885 203 300  (pn.-pt.  godz. 8:00 – 15:00)

 

Termin składania ofert: 23.03.2018 r. r. 

Termin wykonania: 31.05.2018 r. 

Oferty należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa.

Załączniki:

Projekt budowlany: [download id=”2260″]

Przedmiar robót elektrycznych: [download id=”2264″]

Kosztorys nakładczy robót elektrycznych: [download id=”2267″]

Przedmiar robót sanitarnych: [download id=”2271″]

Przedmiar robót budowlanych: [download id=”2274″]

Kosztorys nakładczy robót budowlanych: [download id=”2277″]

Kosztorys nakładczy sanitarny: [download id=”2282″]