Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Zakład pomocniczy

Kierownik

Andrzej Sroczyński

502-209-840

a.sroczynski@pksieradz.pl