Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

Segregacja odpadów

Dlaczego warto segregować śmieci?

 • jeśli wszystko wyrzucimy do jednego pojemnika, zmarnujemy cenne zasoby
 • odbiór niesegregowanych odpadów kosztuje więcej, podobnie jak wytwarzanie dóbr z surowców pierwotnych, a nie wtórnych
 • bez odpowiedniej segregacji u źródła, czyli w naszych domach, wszystkie odpady trafiałyby na składowiska
 • dzięki segregacji możliwe jest późniejsze odzyskanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach czyli danie im tzw. drugiego życia!
 • recykling pozwala na zaoszczędzenie energii i zasobów środowiska naturalnegoSzkło

Należy wrzucać:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności, bez nakrętek/zakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach, jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców

Ważne: opakowania opróżnione, niepotłuczone

Nie należy wrzucać:

 • ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany, kryształów
 • szkła okularowego, żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów, monitorów, lamp telewizyjnych
 • szyb okiennych, witrażowych i zbrojonych
 • luster
 • butelek z zawartością chemiczną, medyczną

Papier

Nie należy wrzucać:

 • papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego
 • zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych
 • kartonów po napojach i mleku
 • papieru z farbami, klejami, zatłuszczone
 • tapet i innych materiałów budowlanych albo ich opakowań
 • kalki technicznej
 • papieru powlekanego folią, lakierowanego, z kalką
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

Należy wrzucać:

 • opakowania z papieru, kartonu, tekturę (także falistą)
 • gazety i czasopisma
 • katalog, ulotki, prospekty
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Metale i tworzywa sztuczne

Należy wrzucać:

 • plastikowe opakowania i butelki po napojach
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i napojach)
 • opakowania po środkach czystości, kosmetykach
 • plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików, nakrętki
 • plastikowe zabawki
 • styropian opakowaniowy

Nie należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • tubki po klejach
 • spraye po substancjach niebezpiecznych

Odpady biodegradowalne

Nie należy wrzucać:

 • kości zwierząt
 • mięsa
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • kamieni
 • innych odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych

Należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe, np. obierki
 • resztki jedzenia
 • skorupki jajek
 • kwiaty cięte i doniczkowe, drobne gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • ziemię z doniczek

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to m. in.:

 • szafy,
 • meblościanki,
 • stół,
 • krzesła,
 • materace,
 • łóżka,
 • wersaliki,
 • tapczany,
 • fotele,
 • wykładziny dywanowe,
 • wykładziny PCV
 • dywany
 • zabawki większego rozmiaru
 • parasole ogrodowe
 • trampoliny
 • wózki dziecięce
 • pierzyny
 • rowery

Odpady komunalne poremontowe

Odpady komunalne poremontowe są to odpady z budowy i remontów prowadzonych we własnym zakresie, np. 

 • gruz betonowy,
 • gruz ceglany,
 • materiały i elementy ceramiczne, usunięte tynki,
 • tapety,
 • okleiny itp.

Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powinny być zbierane w odrębnych pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania tych odpadów, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości.


Odpady niebezpieczne

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:

 • baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne
 • baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.)
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • przeterminowane leki
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.)
 • opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
 • resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach

Te wszystkie odpady są niebezpieczne dla środowiska i nie powinny znaleźć się razem z innymi odpadami. Powinny zostać poddane unieszkodliwieniu.

Komunalne odpady niebezpieczne zbierane są za pomocą stacjonarnych bądź mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zgodnie z regulaminem poszczególnych punktów.


Odpady zmieszane

Wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym

Nie należy wrzucać:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zużyte opony