OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Sieradzu przy ulicy Dominikańskiej 4, etap I.

Przejdź do przetargu.

 

Dodaj komentarz