Ogłoszenie o zamówieniu – ubezpieczenie.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym                          w administrowanie.

Numer ogłoszenia: 311780 – 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015

przejdz do przetargu.