Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zakresie całkowitej zmiany orurowania oraz grzejników w budynku wielorodzinnym w Sieradzu przy ul. Targowej 12, dz. nr ewid. 28/2 obręb Sieradz.

Numer ogłoszenia: 79987 – 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016

Przejdź do przetargu.