Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 4, działka nr ewid. 19/3 – Etap II.

Nr ogłoszenia 112906; data zamieszczenia 06.05.2016 r.

Przejdź do przetargu.

Dodaj komentarz