Nieodpłatny kontener na drobne odpady budowlane

Od dnia 1 lipca 2015 r. uległ zmianie wzór zgłoszenia na podstawienie pojemnika na  drobne odpady budowlane / rozbiórkowe.

Pobierz nowy wzór zgłoszenia: [download id=”799″]

W ramach ponoszonej na rzecz Gminy Miasta Sieradz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie nieruchomości zamieszkałej istnieje możliwość nieodpłatnego  podstawienia kontenera na drobne odpady budowlane.

Należy jednak przestrzega kilku zasad:

  1. Kontener może być podstawiony na odpady powstałe w wyniku drobnych robót budowlanych które nie wymagały pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji (np. budowa domu, ocieplanie budynku, itp.).
  2. W ramach jednego zgłoszenia w kontenerze mogą być umieszczane odpady wyłącznie z jednej z poniższych grup, za umieszczenie odpadów z różnych grup, zostanie naliczona opłata za konieczność wtórnego  segregowania odpadów.
  3. Można skorzystać z dwóch kontenerów w ciągu roku.

Grupy odpadów:

Bez tytułu

Dodaj komentarz