Informacja

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu uprzejmie informuje, iż w dniu 21.08.2020 r. poniżej wymienione oddziały przedsiębiorstwa będą nieczynne:

  • Administracja (Zarząd)
  • Administracja cmentarza
  • Administracja Zakładu Oczyszczania Miasta
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Stacja diagnostyczna

Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z przyjętymi  harmonogramami odbioru.