Z dniem 3 grudnia 1992 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego, z chwilą dokonania wpisu otrzymała osobowość prawną.