Odpady segregowane – papier

Od 1 lipca 2015 r. wprowadzone zostały na terenie miasta pojemniki i worki w kolorze niebieskim na segregowane odpady w postaci papieru.

Powyższa zmiana spowoduje następujący podział segregacji odpadów:
papier
metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
szkło
odpady zielone