Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 102
98-200 Sieradz

NIP – 827-000-85-24
KRS: 0000090011 – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w  Łodzi

Telefony:

Sekretariat:
tel. (43) 822 40 48

e-mail:   sekretariat.pksieradz@gmail.com;

pksieradz@op.pl


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kosynierów 1
98-200 Sieradz

tel. (43) 827-16-88, (43) 822-14-04

e-mail: zgm.pksieradz@gmail.com


Zakład Oczyszczania I Zieleni  Miejskiej:

  • Wywóz odpadów:    tel. (43) 822 40 53,
  • Utrzymanie zieleni: tel. (43) 822 49 47,

e-mail: zoizm.pksieradz@gmail.com


Zakład Pomocniczy

  • Usługi warsztatowe                   tel. (43) 822 71 45,
  • Badania techniczne pojazdów tel. (43) 822 71 45.

e-mail: zp.pksieradz@gmail.com


Administracja cmentarza komunalnego:

  •  tel. (43) 822 49 47.