Powtarzamy przetarg dla części 1.

Ogłoszenie o zamówieniu:
UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O. O. W SIERADZU 

 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej:

  1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV – 66515000-3, 66515400-7),
  2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV – 66515000-3, 66515400-7 )
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (CPV – 66516400-4),
  4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (CPV – 66516500-5).
  1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (CPV – 66512100-3).

Ogłoszenie o zamówieniu: pobierz dokument

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie EIB w zakładce Przetargi: https://www.eib.com.pl/#Przetargi

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.