Ogłoszenie o zamówieniu:

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O. O. W SIERADZU 

Część 01 zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej:

  1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV – 66515000-3, 66515400-7),
  2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV – 66515000-3, 66515400-7 )
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (CPV – 66516400-4),
  4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości   (CPV – 66516500-5).

Część 02 zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wspólnot:

  1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych                       (CPV – 66515000-3, 66515400-7),
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych                        (CPV – 66516400-4).

Część 03 zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne:

  1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV – 66516100-1),
  2. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzen autocasco (CPV – 66514110-0),
  3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (CPV – 66512100-3).

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz dokument

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: pobierz dokument

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (aktualizacja): pobierz dokument

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie EIB w zakładce Przetargi: https://www.eib.com.pl/#Przetargi

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.