Ogłoszenie o zamówieniu – usługa ubezpieczenia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie, w zakresie (3 pakiety):

dla Pakietu 1

  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
  • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

dla Pakietu 2

  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych;
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych;

dla Pakietu 3

•              ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych (OC, AC, NNW, ASSISTANCE);.

Osoby do kontaktu:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Klucha – Dyrektor – Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 98-200 Sieradz ul. Wojska Polskiego
102, fax (43) 822-15-54 e-mail: sekretariat.pksieradz@gmail.com – w sprawach procedury przetargowej.
2. Małgorzata Misiak – broker – pracownik Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego „MERYDIAN” S.A. Łódź,
ul. Piotrkowska 233, fax, (42) 637–77– 99, e-mail: m.misiak@merydian.pl – w kwestiach dotyczących
przedmiotu zamówienia.
3. Agnieszka Balcerak – broker – pracownik Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego „MERYDIAN” S.A. Łódź,
ul. Piotrkowska 233, fax, (42) 637–77– 99, e-mail: a.balcerak@merydian.pl – w kwestiach dotyczących
przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30.11.2018, godzina: 11;00

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:   pobierz plik

Informacja z otwarcia ofert:  pobierz plik

Odpowiedzi na pytania wykonawców:  pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu:  pobierz plik

SIWZ:  pobierz plik

Wykaz pojazdów:  pobierz plik

Charakterystyka Zamawiającego:  pobierz plik

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  pobierz plik

Wzór umowy Pakiet 1:  pobierz plik

Wzór umowy Pakiet 2:  pobierz plik

Wzór umowy Pakiet 3:  pobierz plik

Formularz ofertowy Pakiet 1:  pobierz plik

Formularz ofertowy Pakiet 2:  pobierz plik

Formularz ofertowy Pakiet 3:  pobierz plik

Oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1:  pobierz plik

Oświadczenie Wykonawcy art 25 ust 1:  pobierz plik

Oświadczenie grupa kapitałowa:  pobierz plik

Klauzula-Informacyjna RODO:  pobierz plik

Wszystkie załączniki:  Wszystkie.zip

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.