Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termorenowacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, składającego się z parteru i trzech powtarzalnych kondygnacji nad parterem, zlokalizowanego w Sieradzu, przy ul. Pogorzelskiego 4 (dz. nr ew. 28/5, obręb 14 m. Sieradz).

Numer ogłoszenia: 96938 – 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016

Przejdz do przetargu