Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest termorenowacja  wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 15 w Sieradzu (dz. nr ew. 28/1, obręb 14 m. Sieradz).

Numer ogłoszenia: 65453 – 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016

Przejdź do przetargu.