Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

 Przedmiotem zamówienia jest termorenowacja metodą lekką mokrą przegród zewnętrznych oraz ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Pogorzelskiego 6
w Sieradzu (dz. nr ew. 28/6, obręb 14 m. Sieradz).

Numer ogłoszenia: 96618 – 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016

Przejdz do przetargu