Odbiór odpadów wielkogabarytowych – gm. Dobra

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy Dobra, iż w n/w terminach dla poszczególnych rejonów odbywać się będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, niebezpiecznych i problemowych*:

Rejon 1 – 29 marca 2016 r.

Rejon 2 – 30 marca 2016 r.

Rejon 3 – 31 marca 2016 r.

Rejon 4 – 1 kwietnia 2016 r.

Rejon 5 – 15 kwietnia 2016 r.

Rejon 6 – 15 kwietnia 2016 r.

Działki letniskowe – 31 maja 2016 r.

* zostaną odebrane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady wielkogabarytowe (np.stare meble, dywany, wersalki, fotele, krzesła)

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizor, lodówka, komputer, monitor)

c) zużyte baterie i akumulatory

s) zużyte opony samochodowe (osobowe) – maksymalnie 4 szt.

e) odpady niebezpieczne (np. chemikalia, przeterminowane leki)

W/w odpady należy zgłosić na 7 dni przed planowanym terminem odbioru pod nr telefonu 63 279 99 23 lub pod adresem e-mail: odpady@dobra24.pl i w dniu wywozu wystawić przed posesję do godziny 7.00.

Dodaj komentarz