Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługa ubezpieczenia

Ogłoszenie nr 371046 – 2016 z dnia 2016-12-21 r.

Sieradz: Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie (2 pakiety)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługa ubezpieczenia została wyłączona

Ogłoszenie o zamówieniu – usługa ubezpieczenia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie, w zakresie:

  • dla Pakietu 1 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • dla Pakietu 2 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych.

Przejdź do przetargu.

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o zamówieniu – usługa ubezpieczenia została wyłączona

Sieradz – Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2017.

Szanowni Państwo,

Dostępne są harmonogramy odbioru odpadów komunalnych  dla zabudowy jednorodzinnej oraz niezamieszkałej na terenie Miasta Sieradza na rok 2017.

kliknij w obrazek aby przejść do harmonogramów

Opublikowano Wywóz odpadów | Możliwość komentowania Sieradz – Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2017. została wyłączona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Polna 15

Sieradz: Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sieradzu przy ul. Polnej 15
Numer ogłoszenia: 124335 – 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Polna 15 została wyłączona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Targowa 12

Sieradz: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 12
Numer ogłoszenia: 124213 – 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Targowa 12 została wyłączona

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Targowa 12

Sieradz, 29.06.2016

ZP/5/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 12

Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Targowa 12 została wyłączona

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Polna 15

Sieradz, 29.06.2016

ZP/4/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sieradzu
przy ul. Polnej 15

Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Polna 15 została wyłączona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dominikańska 4 – Etap II

Sieradz: Remont wraz z przebudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 4 – Etap II.
Numer ogłoszenia: 89781 – 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dominikańska 4 – Etap II została wyłączona

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zakresie całkowitej zmiany orurowania oraz grzejników w budynku wielorodzinnym w Sieradzu przy ul. Targowej 12, dz. nr ewid. 28/2 obręb Sieradz.

Numer ogłoszenia: 79987 – 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016

Przejdź do przetargu.

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane została wyłączona

Informacja o wyborze oferty przetargowej – Dominikańska 4 – Etap II

Sieradz, 09.06.2016

ZP/3/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Remont wraz z przebudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 4 –
Etap II

Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Informacja o wyborze oferty przetargowej – Dominikańska 4 – Etap II została wyłączona