Punkt obsługi klienta

Punkt Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. mieści się    w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 102  i jest czynny od 7:30 do 15:30.

W ramach Punktu Obsługi Klientów Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o. o. realizuje następujące usługi:
a) sprzedaż pojemników na odpady,
b) przyjmowanie zgłoszeń na utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
c) wydawanie worków przeznaczonych do segregacji odpadów,
d) wydawanie kodów kreskowych przeznaczonych na worki do segregacji odpadów,
e) wydawanie harmonogramów oraz informowanie o terminach odbioru odpadów,
f) przyjmowanie zgłoszeń uszkodzonych transponderów RFID (chipy),
g) bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie realizowanych usług,
h) przyjmowanie zgłoszeń o nowych pojemnikach do znaczenia transponderów RFID (chipy),
i) przyjmowanie zgłoszeń o przepełnionych pojemnikach na przeterminowane lekarstwa,
j) przyjmowanie zgłoszeń odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne, powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.