Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – zajmujący się działalnością z zakresu zarządzania i administracji budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta Sieradz oraz Wspólnot Mieszkaniowych z terenu miasta Sieradza.

 

Budynki Gminy:

 • ilość budynków mieszkalnych                          – 55
 • ilość lokali mieszkalnych                                   – 260
 • powierzchnia budynków mieszkalnych          – 10 517,44 m2
 • powierzchnia budynków użytkowych             – 14 457.11 m2

Budynki Wspólnot Mieszkaniowych:

 • ilość wspólnot mieszkaniowych                       – 53
 • ilość budynków mieszkalnych                          – 55
 • ilość lokali mieszkalnych                                   – 1239
 • powierzchnia budynków mieszkalnych          – 62647,39 m2

 

Podstawowe atuty naszej oferty to:

 • zatrudnianie licencjonowanych zarządców,
 • prowadzenie całodobowego serwisu technicznego gwarantującego szybkie i fachowe usuwanie awarii,
 • zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej,
 • jesteśmy członkiem Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wyniknąć w związku i wykonywaniem czynności zarządcy nieruchomości,
 • zarządzanie nieruchomościami prowadzimy nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych.
Nasza sytuacja finansowa gwarantuje, że „nie znikniemy z dnia na dzień” z rynku tych usług, co jest bardzo ważne zwłaszcza w zarządzaniu nieruchomościami, gdzie błąd zarządcy może ujawnić się dopiero po okresie kilku lat.

Przedsiębiorstwo jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami.