Przetargi


Aktualne: Archiwalne:

14.11.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu – usługa ubezpieczenia – przejdź

Informacja z otwarcia ofert pobierz plik

Zawiadomienie o wyniku postępowania pobierz plik

 

15.11.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie, w zakresie:dla Pakietu 1 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; dla Pakietu 2 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych. Przejdź do przetargu.

10.06.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zakresie całkowitej zmiany orurowania oraz grzejników w budynku wielorodzinnym w Sieradzu przy ul. Targowej 12, dz. nr ewid. 28/2 obręb Sieradz. Przejdź do przetargu.

02.06.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest termorenowacja metodą lekką mokrą przegród zewnętrznych, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz wymiana okien w kondygnacji piwnic wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 15 w Sieradzu (dz. nr ew. 28/1, obręb 14 m. Sieradz). Przejdź do przetargu.

06.05.2016 r.  – Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 4, działka nr ewid. 19/3 – Etap IIPrzejdź do przetargu.

19.04.2016 r. – Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termorenowacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, składającego się z parteru i trzech powtarzalnych kondygnacji nad parterem, zlokalizowanego w Sieradzu, przy ul. Pogorzelskiego 4 (dz. nr ew. 28/5, obręb 14
m. Sieradz).  Przejdź do przetargu.

19.04.2016 r. – Ogłoszenie o zamówieniu:  Przedmiotem zamówienia
jest termorenowacja metodą lekką mokrą przegród zewnętrznych oraz ocieplenie
stropu nad ostatnią kondygnacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Pogorzelskiego 6 w Sieradzu (dz. nr ew. 28/6, obręb 14 m. Sieradz).

przejdz do przetargu


19.11.2015 r. – Ogłoszenie o zamówieniu – Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie, w zakresie: dla Pakietu 1 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; dla Pakietu 2 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych. dla Pakietu 3 ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych. przejdz do przetargu.

6.11.2015 r. – Przetarg nieograniczony – Przedmiotem zamówienia jest remont
i przebudowa budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Sieradzu przy ulicy Dominikańskiej 4, etap I
. otwórz przetarg